Artikelen door Olle5672

Corona rechtspraak

Corona rechtspraak Het zijn vreemde tijden, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Inmiddels zijn de eerste Corona gerelateerde arbeidsrechtelijke uitspraken gepubliceerd. Allereerst: het advies en soms de noodzaak om thuis te werken. Ondanks het feit dat de overheid werknemers vraagt om zoveel mogelijk thuis te werken, kun je dit niet rechtstreeks vertalen in het recht om thuis […]

De bedrijfsarts

Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor onder andere ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsintegratie. Alleen een arts die een BIG-registratie als zodanig mag zich bedrijfsarts noemen. Arbo-arts is geen beschermd beroep. Arbo artsen die alleen basis arts zijn mogen alleen onder supervisie van een bedrijfsarts werken.   Indien de werknemer zich ziek heeft […]

Compensatieregeling transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie Transitievergoedingen in werking. De regeling geldt voor werknemers die zijn ontslagen na minimaal 24 maanden langdurig arbeidsongeschikt geweest te zijn of wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkgevers kunnen vanaf deze datum bij het UWV een verzoek indienen tot verstrekking van een vergoeding ter hoogte van de vergoeding die de […]

Referenties van je ex-werkgever

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal standaard de bepaling opgenomen dat er een getuigschrift zal worden afgegeven. Deze bepaling is van generlei belang omdat een ex-werkgever hiertoe wettelijk verplicht is. Anders staat het met het afgeven van een positief getuigschrift, een positieve referentie op LinkedIn of het geven van een positief oordeel indien er referenties worden […]

Drie jaar WWZ

Onderzoekers hebben uitgezocht of de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderingen heeft gebracht in het ontslagrecht. Ze hebben hierbij met name gekeken of de kantonrechter het verzoek tot ontbinding vaker afwijst, zoja, op welke gronden is de kans daarop groter en ze hebben uitgezocht of de toekenning van een billijke vergoeding wat bedoeld […]

Alcoholverslaving en ontslag

Een werkgever van een bedrijf dat met scherpe messen en machines werkt zette een werknemer op non-actief omdat deze dronken op het werk was gekomen. Hij diende een ontbindingsverzoek in en beriep zich hierbij op het feit dat het gevaarlijk was voor de werknemer om hier te werken als hij dronken was. Na indiening van […]