Artikelen door Olle5672

Mediation is meer dan alleen conflictoplossen

Bij een mediation houd ik altijd afzonderlijke intakegesprekken. Allereerst heeft dit tot doel om beide partijen veilig met mij kennis te laten maken en in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Ik heb immers geen belang noch oordeel. Ik merk dat cliënten tijdens een intakegesprek het prettig vinden om eindelijk een keer hun hele […]

Ziekteverzuimvoorschriften en ontslag

Indien een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid de controlevoorschriften niet nakomt zoals het verstrekken van inlichtingen of het zich laten controleren door een arbodienst dan kan de werkgever dit bestraffen met de opschorting van het loon. Indien een werknemer zich niet houdt aan re-integratievoorschriften dan kan dit door de werkgever worden bestraft met een loonstop. Een werkgever […]

Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding heeft de rechter de mogelijkheid om een billijke vergoeding op te leggen. De billijke vergoeding kan worden opgelegd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig of verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat de rechter de billijke vergoeding dient te bepalen op een wijze […]

Wie mag oordelen over arbeidsongeschiktheid?

De meeste werknemers die wat langer ziek zijn, zijn ook onder behandeling van een arts, psycholoog, fysiotherapeut of een andere hulpverlener. Deze behandelaars kennen de problemen van hun patiënt natuurlijk het beste. Toch zijn zij niet degenen die oordelen over de arbeidsgeschiktheid van hun patiënt. Het is de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts die oordeelt […]

Na twee jaar ziekte einde dienstverband?

Na twee jaar ziekte en voldoende reïntegratieverplichtingen zonder het beoogde resultaat van hervatting van de werkzaamheden, mag een werkgever een werknemer ontslaan. De werkgever is dan een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen, laat een werkgever het dienstverband soms slapend doorlopen. De werkgever is dan geen […]

Second opinion of deskundigenoordeel

Tot 1 juli konden zowel de werkgever als de werknemer aan UWV een deskundigenoordeel aanvragen als zij het niet eens waren met het oordeel van de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat kan nog steeds, maar vanaf 1 juli is daar de mogelijkheid van de aanvraag van een second opinion bijgekomen. […]

Hoogte transitievergoeding matigen?

Mag de rechter een transitievergoeding matigen? Nee, dat mag niet. De wetgever heeft bepaald dat het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld is aan de ‘schade’ of het inkomensverlies. Als een werknemer bijvoorbeeld na twee jaar ziekte., een lang dienstverband en relatief dicht voor zijn pensioen, ontslagen wordt, dan zal […]

Ontslagvergoeding?

Heb je sinds de invoering van de WWZ altijd recht op een ontslagvergoeding? Nee, dat heb je niet. Als eerste geldt de WWZ niet voor ambtenaren. Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te laten eindigden. Je kunt natuurlijk zelf opzeggen, je kunt een beëindigings-overeenkomst tekenen, dat heet met beëindiging met wederzijds goedvinden en je […]