Artikelen door Olle5672

Covid 19 vaccinatie vragen

Covid 19 vaccinatie vragen Nu er steeds meer mensen gevaccineerd kunnen worden, roept dit ook weer nieuwe vragen op zoals de vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten zich in te laten enten, overplaatsing of ontslag mogen en of er een loonstop bij ziekte of besmetting mag worden toegepast als een werknemer zich niet […]

De ambtenaar en de arbeidsovereenkomst

De ambtenaar en de arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Tot dat moment hadden alle ambtenaren een andere rechtspositie en vooral een andere rechtsgang dan werknemers die onder het burgerlijk recht vielen. Dit was vooral vreemd voor werknemers die hetzelfde beroep uitoefende, maar de één in dienst […]

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer, die vanwege arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, recht op een transitievergoeding. Maar het recht op transitievergoeding geldt alleen indien er ook daadwerkelijk een ontslag plaatsvindt. Een werkgever is na twee jaar ziekte mits er aan de re-integratieverplichtingen is voldaan, geen loon meer verschuldigd. Hij heeft het recht om […]

De combinatie ontslaggrond

Voor 2015 kon een rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden ‘wegens omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoorde te eindigen’. Een werkgever kon dus een samenloop van omstandigheden aanvoeren voor een ontbinding. Was de rechter van oordeel dat het allemaal bij elkaar wat magertjes was of dat de […]

Corona rechtspraak

Corona rechtspraak Het zijn vreemde tijden, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Inmiddels zijn de eerste Corona gerelateerde arbeidsrechtelijke uitspraken gepubliceerd. Allereerst: het advies en soms de noodzaak om thuis te werken. Ondanks het feit dat de overheid werknemers vraagt om zoveel mogelijk thuis te werken, kun je dit niet rechtstreeks vertalen in het recht om thuis […]

De bedrijfsarts

Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor onder andere ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsintegratie. Alleen een arts die een BIG-registratie als zodanig mag zich bedrijfsarts noemen. Arbo-arts is geen beschermd beroep. Arbo artsen die alleen basis arts zijn mogen alleen onder supervisie van een bedrijfsarts werken.   Indien de werknemer zich ziek heeft […]