Studentpromovendi: arbeids- of opleidingsovereenkomst?

De Rechtbank Noord-Nederland moest zich buigen over de vraag of studentpromovendi een opleidingsovereenkomst hebben of toch een arbeidsovereenkomst.

Het UMCG onderscheidt vier soorten promovendi: werknemerspromovendi met een arbeidsovereenkomst, promoverende medewerkers, studentpromovendi met een beurs en extern gefinancierde promovendi. Volgt u het nog? Het gaat hier om de vraag of studentpromovendi toch niet aangemerkt dienen te worden als werknemerspromovendi met een arbeidsovereenkomst.

Studentpromovendi volgen het MD/PhD-traject. Dit is een programma van 2 tot 2,5 jaar waarbij de deelnemers een beurs krijgen en zij de opleiding tot arts combineren met een promotieonderzoek. Op de beurs worden loonbelasting en sociale premies ingehouden. De studentpromovendi stellen in deze procedure dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en betaling van loon. Hiermee zouden zij onder het reguliere arbeidsrecht vallen.

De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat er belangrijke verschillen zijn in positie tussen de werknemers die promoveren en de studenten. Er zijn verschillen bij de keuze van het promotieonderwerp en de promotor, het geven van onderwijs, de intellectuele rechten op het eindresultaat en verplichte aanwezigheid. Bovendien is het doel van de overeenkomst die studenten aangaan het persoonlijk voordeel behalen, immers zij krijgen een opleiding en begeleiding bij hun promotie. Een werknemer daarentegen is primair aangesteld bij te dragen aan het doel en de werkzaamheden van de instelling waar deze werkt en niet ter verwezenlijking van persoonlijke doelen. Dit grote verschil maakt dat de studentpromovendi geen arbeidsovereenkomst hebben maar terecht een beurs.