Hoever reikt de inspanningsverplichting van werkgever en werknemer bij herplaatsing?

In de WWZ is een herplaatsverplichting voor werkgevers opgenomen. De werkgever moet verplicht onderzoeken of herplaatsing in een passende functie mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing en binnen een redelijke termijn. Deze verplichting geldt weliswaar in redelijkheid, maar er moet ook niet te licht over worden gedacht.

Een vaste lijn in de rechtspraak is dat het enkel wijzen op beschikbare vacatures of de werknemer een lijstje sturen met beschikbare vacatures onvoldoende is. Een werkgever zal actief met de eventueel beschikbare functies om moeten gaan: de werknemer uitnodigen voor een gesprek om te kijken welke functies passend zijn, uitnodigen voor een sollicitatiegesprek indien de functie passend is en eventueel scholing aanbieden indien dit noodzakelijk is om de functie te kunnen vervullen. De werkgever dient dus de te herplaatsen werknemer individueel te benaderen zowel met beschikbare functies als een scholingstraject als dat nodig is om de functie te kunnen vervullen. Indien een onderneming meerdere vestigingen heeft, dan dienen ook andere vestigingen meegenomen te worden. Naarmate de werknemer langer in dienst is, dient de werkgever zich ook meer in te spannen. Dit alles wel binnen wat in redelijkheid van een werkgever verwacht kan worden.

En de werknemer, heeft die ook een inspanningsverplichting? Zeker, uiteindelijk zal een herplaatsing gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een werknemer doet er verstandig aan niet zomaar een functie of scholing te weigeren. Het staat een werknemer weliswaar vrij om een passende functie te weigeren omdat een werknemer een vrije keuze van arbeid heeft, maar botweg weigeren kan consequenties hebben. Een werknemer dient er immers alles aan te doen om te voorkomen dat deze werkloos wordt. Door aangeboden passende functies te weigeren loopt een werknemer het risico om (een deel) van de WW-uitkering te verspelen.

Zowel bij werkgever als bij werkgever ligt dus een verantwoordelijkheid. Indien een werknemer herplaatst dient te worden is het dus verstandig om samen een plan van aanpak te maken, de werknemer een streepje voor te geven boven eventuele andere kandidaten en eventueel loopbaan-begeleiding of coaching aan te bieden als er geen of zeer onaantrekkelijke passende functies zijn. Bij dit laatste zou je dan kunnen denken aan functies met een voor de werknemer onredelijke reistijd.