Artikelen door Olle5672

De bedrijfsarts

Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor onder andere ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsintegratie. Alleen een arts die een BIG-registratie als zodanig mag zich bedrijfsarts noemen. Arbo-arts is geen beschermd beroep. Arbo artsen die alleen basis arts zijn mogen alleen onder supervisie van een bedrijfsarts werken.   Indien de werknemer zich ziek heeft […]

Referenties van je ex-werkgever

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal standaard de bepaling opgenomen dat er een getuigschrift zal worden afgegeven. Deze bepaling is van generlei belang omdat een ex-werkgever hiertoe wettelijk verplicht is. Anders staat het met het afgeven van een positief getuigschrift, een positieve referentie op LinkedIn of het geven van een positief oordeel indien er referenties worden […]

Drie jaar WWZ

Onderzoekers hebben uitgezocht of de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderingen heeft gebracht in het ontslagrecht. Ze hebben hierbij met name gekeken of de kantonrechter het verzoek tot ontbinding vaker afwijst, zoja, op welke gronden is de kans daarop groter en ze hebben uitgezocht of de toekenning van een billijke vergoeding wat bedoeld […]

Alcoholverslaving en ontslag

Een werkgever van een bedrijf dat met scherpe messen en machines werkt zette een werknemer op non-actief omdat deze dronken op het werk was gekomen. Hij diende een ontbindingsverzoek in en beriep zich hierbij op het feit dat het gevaarlijk was voor de werknemer om hier te werken als hij dronken was. Na indiening van […]

Mediation is meer dan alleen conflictoplossen

Bij een mediation houd ik altijd afzonderlijke intakegesprekken. Allereerst heeft dit tot doel om beide partijen veilig met mij kennis te laten maken en in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Ik heb immers geen belang noch oordeel. Ik merk dat cliënten tijdens een intakegesprek het prettig vinden om eindelijk een keer hun hele […]

Ziekteverzuimvoorschriften en ontslag

Indien een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid de controlevoorschriften niet nakomt zoals het verstrekken van inlichtingen of het zich laten controleren door een arbodienst dan kan de werkgever dit bestraffen met de opschorting van het loon. Indien een werknemer zich niet houdt aan re-integratievoorschriften dan kan dit door de werkgever worden bestraft met een loonstop. Een werkgever […]