Artikelen door Olle5672

Referenties van je ex-werkgever

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal standaard de bepaling opgenomen dat er een getuigschrift zal worden afgegeven. Deze bepaling is van generlei belang omdat een ex-werkgever hiertoe wettelijk verplicht is. Anders staat het met het afgeven van een positief getuigschrift, een positieve referentie op LinkedIn of het geven van een positief oordeel indien er referenties worden […]

Drie jaar WWZ

Onderzoekers hebben uitgezocht of de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderingen heeft gebracht in het ontslagrecht. Ze hebben hierbij met name gekeken of de kantonrechter het verzoek tot ontbinding vaker afwijst, zoja, op welke gronden is de kans daarop groter en ze hebben uitgezocht of de toekenning van een billijke vergoeding wat bedoeld […]

Alcoholverslaving en ontslag

Een werkgever van een bedrijf dat met scherpe messen en machines werkt zette een werknemer op non-actief omdat deze dronken op het werk was gekomen. Hij diende een ontbindingsverzoek in en beriep zich hierbij op het feit dat het gevaarlijk was voor de werknemer om hier te werken als hij dronken was. Na indiening van […]

Mediation is meer dan alleen conflictoplossen

Bij een mediation houd ik altijd afzonderlijke intakegesprekken. Allereerst heeft dit tot doel om beide partijen veilig met mij kennis te laten maken en in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Ik heb immers geen belang noch oordeel. Ik merk dat cliënten tijdens een intakegesprek het prettig vinden om eindelijk een keer hun hele […]

Ziekteverzuimvoorschriften en ontslag

Indien een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid de controlevoorschriften niet nakomt zoals het verstrekken van inlichtingen of het zich laten controleren door een arbodienst dan kan de werkgever dit bestraffen met de opschorting van het loon. Indien een werknemer zich niet houdt aan re-integratievoorschriften dan kan dit door de werkgever worden bestraft met een loonstop. Een werkgever […]

Billijke vergoeding

Billijke vergoeding Naast de transitievergoeding heeft de rechter de mogelijkheid om een billijke vergoeding op te leggen. De billijke vergoeding kan worden opgelegd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig of verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat de rechter de billijke vergoeding dient te bepalen op […]

Wie mag oordelen over arbeidsongeschiktheid?

De meeste werknemers die wat langer ziek zijn, zijn ook onder behandeling van een arts, psycholoog, fysiotherapeut of een andere hulpverlener. Deze behandelaars kennen de problemen van hun patiënt natuurlijk het beste. Toch zijn zij niet degenen die oordelen over de arbeidsgeschiktheid van hun patiënt. Het is de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts die oordeelt […]

Second opinion of deskundigenoordeel

Tot 1 juli konden zowel de werkgever als de werknemer aan UWV een deskundigenoordeel aanvragen als zij het niet eens waren met het oordeel van de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat kan nog steeds, maar vanaf 1 juli is daar de mogelijkheid van de aanvraag van een second opinion bijgekomen. […]

Hoogte transitievergoeding matigen?

Mag de rechter een transitievergoeding matigen? Nee, dat mag niet. De wetgever heeft bepaald dat het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld is aan de ‘schade’ of het inkomensverlies. Als een werknemer bijvoorbeeld na twee jaar ziekte., een lang dienstverband en relatief dicht voor zijn pensioen, ontslagen wordt, dan zal […]

Ontslagvergoeding?

Heb je sinds de invoering van de WWZ altijd recht op een ontslagvergoeding? Nee, dat heb je niet. Als eerste geldt de WWZ niet voor ambtenaren. Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te laten eindigden. Je kunt natuurlijk zelf opzeggen, je kunt een beëindigings-overeenkomst tekenen, dat heet met beëindiging met wederzijds goedvinden en je […]