Per 1 januari 2020 wijzigt de hoogte van de transitievergoeding. Tot die tijd geldt over de eerste 120 maanden van het dienstverband 1/6 van het loon per maand voor elke periode van 6 maanden dat het dienstverband heeft geduurd en ¼ maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat het dienstverband heeft geduurd na 120 maanden.

Dit wordt veranderd. Voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd heeft de werknemer recht op een vergoeding van 1/3 van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Ook komt per 1 januari de regeling voor een transitievergoeding van oudere werknemers te vervallen.