Referenties van je ex-werkgever

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal standaard de bepaling opgenomen dat er een getuigschrift zal worden afgegeven. Deze bepaling is van generlei belang omdat een ex-werkgever hiertoe wettelijk verplicht is. Anders staat het met het afgeven van een positief getuigschrift, een positieve referentie op LinkedIn of het geven van een positief oordeel indien er referenties worden gevraagd door een potentieel werkgever van een ex-werknemer. Ook hier worden vaak afspraken over gemaakt. Dit ligt gevoelig, vooral als partijen uit elkaar gaan door middel van een ontslag. Een werkgever mag niet liegen, maar een werknemer zit ook niet te wachten op een negatief verhaal. Je kunt hier zeker afspraken over maken, en doe dit ook. Over iedereen valt ook wel iets positiefs te zeggen, en als dat niet het geval is, geef dan je ex-werkgever niet als referent op en vertel eerlijk waarom.

Het Hof oordeelde onlangs dat in een zaak waar geen specifieke afspraken waren gemaakt en een potentiele werkgever de ex-werkgever om inlichtingen vroeg. De ex-werkgever vertelde heel eerlijk een negatief verhaal waarop de ex-werknemer die de functie niet kreeg verhaal ging halen bij de rechter. Het Hof oordeelde dat de werkgever niet mocht liegen en dat er geen specifieke afspraken waren gemaakt over wat er wel en wat er niet gezegd mocht worden. De werkgever de informatie die niet gunstig was maar wel relevant voor het functioneren van de werknemer, dus verstrekken en de werknemer kreeg met zijn claim nul op rekest.