Wie mag oordelen over arbeidsongeschiktheid?

De meeste werknemers die wat langer ziek zijn, zijn ook onder behandeling van een arts, psycholoog, fysiotherapeut of een andere hulpverlener. Deze behandelaars kennen de problemen van hun patiënt natuurlijk het beste. Toch zijn zij niet degenen die oordelen over de arbeidsgeschiktheid van hun patiënt. Het is de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts die oordeelt of de werknemer al dan niet geschikt is om zijn of haar functie helemaal of deels uit te oefenen. De bedrijfsarts kan hiervoor een arbeidsdeskundige inschakelen die specifiek met de werknemer naar de werkplek kijkt. Ook kan de bedrijfsarts, met toestemming van de werknemer, inlichtingen inwinnen bij de behandelaars van de werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan deze bij UWV een deskundigenoordeel vragen. Ook deze arts is onafhankelijk en kan op dezelfde manier als de bedrijfsarts inlichtingen inwinnen bij de behandelaars. Mocht de mate van arbeidsgeschiktheid of de passendheid van de functie onderwerp zijn op een rechtszitting, dan zal de rechter afgaan op het oordeel van de bedrijfsarts of de UWV-arts en niet op de eventueel overgelegde verklaringen van behandeld artsen.