Second opinion of deskundigenoordeel

Tot 1 juli konden zowel de werkgever als de werknemer aan UWV een deskundigenoordeel aanvragen als zij het niet eens waren met het oordeel van de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat kan nog steeds, maar vanaf 1 juli is daar de mogelijkheid van de aanvraag van een second opinion bijgekomen. Deze second opinion wordt door een onafhankelijke bedrijfsarts uitgevoerd en dat kan een werknemer aanvragen indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over de arbeidsongeschiktheid of het reïntegratieproces. Het is de bedoeling van de wetgever dat deze kosten door de werkgever worden gedragen. Het is dan ook van belang dat deze second opinion wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijfsarts (dus niet bij dezelfde organisatie werkzaam als de eigen bedrijfsarts) maar dat deze wel in overleg gebeurd met zowel de werkgever als de eigen bedrijfsarts.