Hoogte transitievergoeding matigen?

Mag de rechter een transitievergoeding matigen? Nee, dat mag niet. De wetgever heeft bepaald dat het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld is aan de ‘schade’ of het inkomensverlies. Als een werknemer bijvoorbeeld na twee jaar ziekte., een lang dienstverband en relatief dicht voor zijn pensioen, ontslagen wordt, dan zal de transitievergoeding hoger uitvallen dan de schade die de werknemer zal lijden. Toch heeft de werknemer in geval van ontslag recht op een onverkorte transitievergoeding.