Ontslagvergoeding?

Heb je sinds de invoering van de WWZ altijd recht op een ontslagvergoeding?

Nee, dat heb je niet. Als eerste geldt de WWZ niet voor ambtenaren. Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te laten eindigden. Je kunt natuurlijk zelf opzeggen, je kunt een beëindigings-overeenkomst tekenen, dat heet met beëindiging met wederzijds goedvinden en je kunt de rechter laten beslissen of het aan UWV voorleggen. Of de rechter een oordeel velt en het UWV een beslissing neemt hangt af van de ontslaggrond die wordt gekozen. Alleen indien de rechter of UWV beslissen is betaling van een transitievergoeding verplicht. Als een werkgever en werknemer gaan onderhandelen om er samen uit te komen, dan kunnen ze zelf afspreken onder welke voorwaarden dat gebeurt. Het kan zijn dat de werknemer een bedrag meekrijgt, maar je kunt ook afspreken dat de ontslagdatum vooruit wordt geschoven of dat de werkgever bijvoorbeeld nog een opleiding betaald. Als je gaat onderhandelen dan kun je beter afspreken wat er nodig is voor deze werknemer om weer zo snel mogelijk ergens anders aan de slag te gaan. Rechters en UWV moeten kijken of de ontslaggrond deugdelijk is en er voldoende dossier is opgebouwd, zijn gebonden aan een vastgestelde opzegtermijn en aan een vastgestelde vergoeding tenzij er sprake is van heel bijzondere omstandigheden. Dat is niet snel het geval.