Alcoholverslaving en ontslag

Een werkgever van een bedrijf dat met scherpe messen en machines werkt zette een werknemer op non-actief omdat deze dronken op het werk was gekomen. Hij diende een ontbindingsverzoek in en beriep zich hierbij op het feit dat het gevaarlijk was voor de werknemer om hier te werken als hij dronken was. Na indiening van het ontbindingsverzoek meldde de werknemer zich ziek en stelde dat hij wegens ziekte niet ontslagen mocht worden.

De rechter oordeelde dat de ziekmelding was gedaan nadat het ontbindingsverzoek was ingediend en dan geldt in principe geen ontslagverbod wegens ziekte. Maar de werknemer had al langere tijd een alcoholverslaving die bekend was bij de werkgever en hij had forse problemen in de thuissituatie. De rechter ontbond niet omdat hij van oordeel was dat de werkgever aan de werknemer hulp aan had moeten binnen in plaats van hem een sanctie op te leggen.