Mediation is meer dan alleen conflictoplossen

Bij een mediation houd ik altijd afzonderlijke intakegesprekken. Allereerst heeft dit tot doel om beide partijen veilig met mij kennis te laten maken en in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Ik heb immers geen belang noch oordeel. Ik merk dat cliënten tijdens een intakegesprek het prettig vinden om eindelijk een keer hun hele verhaal te kunnen doen, zonder dat er direct naar een oplossing gekeken hoeft te worden. Alleen al het doen van het verhaal aan iemand die luistert zonder te oordelen brengt vaak al opluchting met zich mee. Dit speelt ook mee als beide partijen tijdens de eerste plenaire bijeenkomst hun verhaal aan elkaar vertellen. In normale omstandigheden is er vaak geen tijd om het hele verhaal te vertellen en er in alle rust naar te luisteren. Tijdens een mediationbijeenkomst is deze tijd er wel. Alleen al het vertellen en het luisteren naar elkaars verhaal brengt al vaak enige rust in een conflictueuze situatie. En als deze rust er is, dan is er vaak ook ruimte voor meer begrip over en weer en het zoeken van oplossingen.