Ziekteverzuimvoorschriften en ontslag

Indien een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid de controlevoorschriften niet nakomt zoals het verstrekken van inlichtingen of het zich laten controleren door een arbodienst dan kan de werkgever dit bestraffen met de opschorting van het loon.

Indien een werknemer zich niet houdt aan re-integratievoorschriften dan kan dit door de werkgever worden bestraft met een loonstop.

Een werkgever dient de werknemer eerst te waarschuwen voordat een loonsanctie kan worden opgelegd.

Uitgangspunt bij ziekte is een ontslagverbod. De wetgever vond de loonstop en de loonopschorting voldoende afschrikwekkend voor de werknemer om hem zijn verplichtingen op te laten volgen. Toch is uiteindelijk ontslag tijdens ziekte van een werknemer die niet aan de voorschriften voldoet wel mogelijk. Dit kan indien de werknemer in herhaalde gevallen zich niet aan de voorschriften houdt of als deze bijvoorbeeld verdwenen is en zich na herhaaldelijke oproepen niet bij de arbodienst meldt noch op het werk. Een werkgever kan in zo’n geval zelfs een ontslag op staande voet geven. Voorwaarde hierbij is wel dat er eerst een loonsanctie is opgelegd en er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden. Deze bijkomende omstandigheden kunnen zijn dat de werknemer zich schuldig maakt aan meer dan het herhaaldelijk schenden van de controlevoorschriften. De rechter dient te kijken naar alle omstandigheden van het geval.