Werknemers in het onderwijs hebben een speciale rechtspositieregeling die vaak anders is dan andere werknemers.
Juridisch Meesterschap heeft hier veel ervaring mee.