Na twee jaar ziekte einde dienstverband?

Na twee jaar ziekte en voldoende reïntegratieverplichtingen zonder het beoogde resultaat van hervatting van de werkzaamheden, mag een werkgever een werknemer ontslaan. De werkgever is dan een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen, laat een werkgever het dienstverband soms slapend doorlopen. De werkgever is dan geen loonkosten meer verschuldigd, dus in principe kost dit de werkgever niets. Is de werkgever dan niet verplicht om het dienstverband te beëindigen. Verschillende werknemers zijn in zo’n geval naar de rechter toegegaan. Geen einde dienstverband betekent immers ook geen transitievergoeding. De rechter stelde hen in het ongelijk. Een werkgever is niet verplicht een dienstverband te beëindigen en dit is niet in strijd met goed werkgeverschap. Een werkgever loopt in dit geval wel risico. Mocht de werknemer weer (deels) herstellen, dan zal de werkgever ook zijn reïntegratieverplichtingen weer op zich moeten nemen, het dienstverband is immers niet geëindigd.